responsive-shop-list on hetkellisesti pois käytöstä.